Bahasa : malay | english


  • 173

    Bengkel Halatuju kumpulan penyelidik Laboratori Polisi dan Pengurusan Halal 2014/2015 di Bilik Seminar Unit Golf UPM

  • 173

    kajian Eksplorasi terhadap Budaya (Uruf) Pemakanan Halal di Brunei

POLISI DAN PENGURUSAN HALAL, UPM

Kajian Eksplorasi terhadap budaya (uruf) Pemakanan Halal di Negara Asean

[selanjutnya]